Maksim Gaspari, iz naroda za narod, predstavitev monografije o sodobniku Ivana Tavčarja, večnamenski prostor Šubičeve hiše 16. 5. 2023 ob 20:00

Avtor Robert Kužnik bo predstavil obsežno monografijo o pomembnem slovenskem umetniku z obsežnim katalogom njegovih del in doslej najizčrpnejšo predstavitvijo njegovega življenja in dela. Gaspari je naredil nekaj del tudi za Ivana Tavčarja. Lepo oblikovano knjigo lahko po predstavitvi tudi kupite.