Uporaba pametnega telefona

Kdaj: 17.00

1 h,k, 11 111 1111 11111

Zaradi povečanega števila prijav razpisujemo nov, dodatni termin! 

Si želite, da bi s pomočjo svojega pametnega telefona prihranili nekaj časa in tudi denarja? Potem vas vabimo, da se udeležite brezplačne delavnice, kjer se bomo seznanili z najbolj koristnimi aplikacijami za uporabo v vsakdanjem življenju.

Uporabili bomo navigacijo, komunikacijska orodja, plačali bomo položnico in parkirnino, urejali fotografije in jih poslali svojim prijateljem, pogledali svoj športni napredek, poiskali informacije, pogledali vreme in podobno.

Brezplačna delavnica bo potekala v četrtek, 05.10.2017, od 17. do 20. ure v Šubičevi hiši v Poljanah.

PRIJAVE SO OBVEZNE!

Prijavite se lahko pri Apoloniji Kandus (mail : apolonija@zavod.org , telefon : 040 477 640) do 04.10.2017!

ffff

h,k,

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.