PREDAVANJE O PREMAKULTURI

Kdaj: 18.00

1 h,k, 11 111 1111 11111

Permakultura povezuje znanje in veščine mnogih ekoloških smeri, od tradicionalnih do sodobnih, da z njimi zadovolji naše potrebe po hrani, zatočišču in finančni ter socialni varnosti. Permakultura opogumlja posameznika, da je gospodaren z danimi viri, se lahko zanese sam nase in živi rešitve izzivov s katerimi se srečujemo lokalno in globalno (Ben Haggard).

Kako po načelih permakulture dobro poskrbimo za dober pridelek na našem vrtu nas bo naučil predsednik Društva za permakulturo Primož Turnšek.

Udeležba na predavanju je brezplačna.

Več informacij: apolonija@zavodo.org ali na telefonsko številko 040 477 640.

Lepo vabljeni v Šubičevo hišo v Poljanski dolini!

h,k,

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju