MARUŠA KOŠIR: DOM SLIKARJEV ŠUBIC, PISMA PRIPOVEDUJEJO

Kdaj: 18.00

Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša vas v sodelovanju z Marušo Košir vabita v četrtek, 8. februarja 2018, ob 18.00 uri na predstavitev knjige Dom slikarjev Šubic, pisma pripovedujejo.

Prireditev bo popestrena s kulturnim programom in pogostitvijo. Pogovor z avtorico – Marušo Košir, bo vodila Jana Jenko.

V sklopu projekta ‘Kjer domujejo zgodbe’ je nastala knjiga, v kateri so predstavljeni zapisi iz Šubičevih pisem. Govorijo o vsakdanjem življenju in odnosih v sami družini. Za umetnost niso tako pomembni, zelo zanimivi in še kako pomembni pa so, da nam neposredno približajo čas, ko je delovala Štefanova podobarska delavnica in živela njegova družina. Vživetje v čas vedno pove več od gole zgodovinske predstavitve, zato preko izsekov pisem, ki so zbrani v knjigi, bralec vstopi v preteklost in se vživi v njihovo življenje.

Vljudno vabljeni!

Vabilo predstavitev knjige Maruše Košir