IZDELAVA OKRASNE BLAZINE V TEHNIKI BATIK

Kdaj: 10.00

1 h,k, 11 111 1111 11111

Tehnika BATIK je več kot 2000 let stara indonezijska tehnika barvanja tekstila z voskom. S tehniko vzorčenja tkanin z voskom vas bo seznanila diplomirana oblikovalka Eva Mazi in sicer na brezplačni delavnici v Šubičevi hiši v Poljanah. Na delavnici se boste praktično preizkusili v tehniki batika in nato iz nastale tkanine izdelali prevleko za blazino.

Brezplačna delavnica bo potekala v naslednjih terminih :

  • Sobota 30.9.2017 od 10. do 13. ure
  • Sobota 7.10.2017 od 10. do 13. ure
  • Sobota 21.10.2017 od 10. do 13. ure

PRIJAVE SO OBVEZNE!

Prijave sprejema Apolonija Kandus (e-mail : apolonija@zavodo.org ali telefon : 040 477 640) do 27.9.2017!

gd

 

h,k,

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.